Zajęcia w klubie tomek66, 28. paŸdziernika 18
Z uwagi na odbywające się w dniu 30.10.2018 r Mistrzostwa Polski Szkół, zajęcia w Klubie w tym dniu, rozpoczynające się o 17 i 19, nie odbędą się!

Za utrudnienia przepraszamy
Półfinały MPJ tomek66, 17. paŸdziernika 18
Serdecznie zapraszamy zawodników Naszego klubu do udziału w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów, to ostatnia szansa awansu do MPJ w 2019 roku

Zgłoszenia należy przesłać na adres Pani Doroty Posłuszny: dorotap76@o2.pl do dnia 27.10.2018roku godz.20.00.

Klub opłaca wpisowe zawodnikom którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich.

W razie pytań, dodatkowych informacji udzieli Pani Dorota Posłuszny tel.791383242.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6210/

KOMUNIKAT ZARZĄDU tomek66, 14. paŸdziernika 18
INFORMUJEMY!

Odwołujemy zajęcia szachowe, w Klubie, we wtorek o 17 (Marcin Krzyżanowski) ze względu na MMJ w Węgierskiej Górce oraz informujemy o przesunięciu Walnego Zgromadzenia na 8.11.2018, ze względu na półfinały Mistrzostw Polski Juniorów (dzisiaj się ukazał komunikat a miały być od 10.11)

Zarząd MKSz Rybnik
MISTRZOSTWA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE JUNIORÓW OPOLSKIE-ŚLĄSKIE DO 9, 11 i 13 LAT tomek66, 13. paŸdziernika 18
MISTRZOSTWA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE JUNIORÓW
OPOLSKIE-ŚLĄSKIE DO 9, 11 i 13 LAT

Już od dzisiaj można 🧐obserwować poczynania naszych zawodników w Eliminacjach do Mistrzostw Polski!

Klub reprezentują:

👶W grupach do lat 9:
Kubik Bartosz
Seemann Lena
👧W grupach do lat 11:
Potyra Stanisław
Okruta Zuzanna
Seemann Pola
🧑W grupach do lat 13:
Oleksy Krzysztof
Rzepka Marcin
Cieślak Jessica

strona Mistrzostw: http://www.turniejeszachowe.pl/mmj2018/

Wyniki!!

🥇Zuzanna Okruta - 1miejsce do lat 11
🥉Pola Seemann - 3miejsce do lat 11
🥇Bartosz Kubik - 1miejsce do lat 9
Oleksy Krzysztof - 4 miejsce do lat 13


Gratulujemy awansu do MPJ 2019
Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich na rok 2018 tomek66, 07. paŸdziernika 18


W Łaziskach zakończyły się Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich na rok 2018

MKSZ Rybnik został Drużynowym Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Szybkich na rok 2018zdjęcia: https://www.facebook.com/szachyrybnik/photos/rpp.744676602221593/1987378627951378/?type=3&theater

Drużyna MKSz Rybnik wystąpiła w składzie:


1. FM Kozioł, Kamil - 7,5/z 9 i brązowy medal na 1 szachownicy
2. Fritz, Antoni - 6.5/ z 9
3. Oleksy, Krzysztof - 6.5/ z 9
4. Oleś, Martin - 6/z 9
5. Cieślak, Wiktoria - 9/z 9 i złoty medal na 5 szachownicy
6. Króliczek, Gabriela - 6/ z 9

MKSz Rybnik II zajął bardzo dobre 5 miejsce

link http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_5677/results.html?l=pl&tb=202_

Wyniki Indywidualne:

D-8 - 4 miejsce Seemann Lena, 9 - Juszczyk Marta
D10 - 3 miejsce Konkol Nadia, 4- Gaszka Zuzanna
D12 - 5 miejsce Okruta Zuzanna
D14 - 5 miejsce Cieślak Jessica, 8- Króliczek Gabriela
D18 - 1 miejsce Wiktoria Cieślak

C14 - 5 miejsce Oleksy Krzysztof, 10 - Oleś Martin
C16 - 7 miejsce Grochol Kamil, 8 Posłuszny Tomasz
C18 - 6 miejsce Fritz Antoni

link:http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5671/index.html?l=pl

Wielkie Gratulacje!!
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze tomek66, 02. paŸdziernika 18
Zarząd Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 8 listopada 2018 roku o godzinie 18.00 w salce klubowej w Rybniku przy ulicy Powstańców Śląskich 40/42.


Przewiduje się następujący porządek obrad:
1. Przywitanie członków klubu i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3.Przedstawienie planowanego porządku obrad.
Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
4. Wybór przewodniczącego zebrania.
5. Wybór sekretarza zebrania.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu.
8. Sprawozdanie z działalności sportowej MKSz Rybnik.
9. Sprawozdanie finansowe.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej .
11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia powyższych sprawozdawań.
12. Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu MKSz Rybnik
13. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKSz Rybnik.
14.Wybór Prezesa Zarządu
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie Walnego Zebrania


WYBRANO ZARZĄD!!

Wyborem Prezesa Zarządu i powołaniem nowego Zarządu zakończyło się Walne Zgromadzenie.
Prezesem wybrano po raz kolejny: Pawła Króliczka!!
Zarząd uzupełniają ponadto: Wiceprezes ds. organizacyjnych Edyta Kucharska
Wiceprezes ds. sportowych Kacper Tomaszewski
Członkowie Zarządu: Dorota Gaszka, Patrycjusz Cieślak
Gratulacje!

Zajęcia w Klubie tomek66, 01. paŸdziernika 18
Informacja!!!

Z przyczyn technicznych Zarząd informuje o konieczności odwołania zajęć w Klubie, w najbliższy wtorek, 02.10 o godz.17 i 19

Przepraszamy!

Olimpiada Szachowa Batumi 2018 tomek66, 27. 09 18
W dniach 23.09-06.10.2018 roku w Batumi odbędzie się 43. Olimpiada Szachowa.
Strona Olimpiady : http://batumi2018.fide.com/en

Wyniki Kobiet: http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=3&art=0

Wyniki Open: http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=3&art=0

Trzymamy kciuki!
Mistrzostwa Śląska Juniorów w szachach szybkich tomek66, 23. 09 18
Serdecznie zapraszamy zawodników Naszego klubu do udziału w Mistrzostwach Śląska Juniorów
w Szachach Szybkich w Łaziskach Górnych w dniu 06.10.2018 roku.


Zgłoszenia należy przesłać na adres klubu mkszrybnik@o2.pl do dnia 30.09.2018 roku do godziny
20.00.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5676/

Klub opłaca wpisowe zawodnikom którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich w
2018 roku.

Jednocześnie informujemy iż klub nie zapewnia dojazdu na zawody.

W razie pytań, dodatkowych
informacji udzieli Prezes Klubu Paweł Króliczek tel.501469719.
Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów Węgierska Górka tomek66, 18. 09 18
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Mistrzostw
Międzywojewódzkich Juniorów Węgierska Górka,
12-19.10.2018

Z dodatkowymi informacjami dla zawodników MKSz
Rybnik
1. Organizator
Śląski Związek Szachowy
2. Cel turnieju
Wyłonienie finalistów MP Młodzików 2019, OOM 2019 Popularyzacja szachów
wśród dzieci i młodzieży
3. Termin i miejsce
12-19.10.2018 – Ośrodek Wczasowy „AZALIA” ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska
Górka
4. Termin zgłoszeń
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: cieslak.waldemar@wp.pl do dnia
27.09.2018

5.Warunki uczestnictwa
Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2018 zawodów
Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i
wojewódzkim”.
6. System rozgrywek
W zależności od liczby uczestników system szwajcarski 9 rundowy
lub kołowy oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w każdej grupie
rozgrywkowej.
D9, C9: rocznik 2009 i młodsi
D11, C11: rocznik 2008 i 2007
D13, C13: rocznik 2006 i 2005
7. Tempo gry
90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
8. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników uprawnionych dokonują zainteresowane kluby w
terminie do dnia 30.09.2018 bezpośrednio na adres organizatora
9.Wpisowe i opłata rankingowa do
mistrzostw a) Wpisowe: 40 zł
b) Opłata rankingowa KOF PZSzach nr 1/2018 od zawodnika: 20 zł
- Grupy: D9, D11, D13, C9, C11 i C13 zgłoszone są do FIDE
10. Zakwaterowanie i wyżywienie
Koszt zakwaterowania (pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny i TV)
oraz wyżywienia (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad
serwowany) wynosi:
OW „AZALIA" (STANDARD) - Węgierska Górka, ul. Parkowa 3
- pokoje 2, 3 i 4 osobowe: 7 dni * 75 zł = 525 zł
- pokoje 1 osobowe: 7 dni * 95 zł = 665 zł
OW „AZALIA" (LUX/KOMFORT) - Węgierska Górka, ul. Parkowa 3
- pokoje 2 i 3 osobowe: 7 dni * 85 zł = 595 zł
- pokoje 1 osobowe: 7 dni * 105 zł = 735 zł
- pokoje 3 i 4 osobowe: 7 dni * 70 zł = 490 zł
- pokoje 2 osobowe: 7 dni * 75 zł = 525 zł
- pokoje 1 osobowe: 7 dni * 90 zł = 630 zł
10. Finansowanie
Opłatę startową i rankingową oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia
pokrywają bezpośrednio jednostki delegujące – kluby. W/w opłaty należy
dokonać w całości do dnia 5.10.2018 przelewem na konto ŚlZSzach
BGŻ S.A. Oddział w Zabrzu
54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
podając w tytule dopisek „MMJ Węgierska Górka” i nazwiska osób, których
dotyczy. Ośrodki oferują ograniczoną liczbę pokoi każdego typu. Decyduje
kolejność zgłoszeń!
11. Nagrody
a) Zawodnicy, którzy uzyskają awans do rozgrywek finałowych otrzymają puchary
b) Zdobywcy 6 pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy
c) Wszyscy zawodnicy w grupach D9 i C9 otrzymają dyplomy uczestnictwa
Prawo udziału w rozgrywkach finałowych uzyskują:
w grupach D9 i C9 - po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników
w pozostałych grupach - po 4 najlepszych zawodniczek i
zawodników awansu nie uzyskują uczestnicy, którzy nie ukończą
turnieju!

zajęcia w klubie - zmiana tomek66, 16. 09 18
Odwołanie zajęć!

Uprzejmie informujemy, o konieczności odwołania zajęć w Klubie, w dniu 19.09.2018 r, tj. w środę!

Za zmiany przepraszamy!
Szachy
Chess online
Daily puzzle
Zagadki szachowe
Chess TV
Wyszukiwarka
KLUB
Władze klubu
Statut
Regulamin
Nowa deklaracja członkowska
Klauzula RODO

Bank PEKAO SA o/Rybnik
88 1240 4357 1111 0000 5317 0613
Sponsorzy Główni


Patroni medialni


Sponsorzy

PetekGPS
Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: tomek66
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
City page theme style by Frosty Orginal theme by Si-Fuion